VITA E GOLD of VITA

Voor een nog krachtigere werking

E PLATINUM

Vanaf € 49,00

Voor 22u besteld, vandaag verstuurd Eerste keuze van dierenartsen
Wissen
 

DOE DE TEST: Je kan eenvoudig vaststellen of je paard een natuurlijk vitamine E supplement nodig heeft, door de vragen in onderstaande tabel te beantwoorden.

EN LET OP: Bepaling van het Vitamine E gehalte in bloed geeft geen accurate informatie over de hoeveelheid werkzaam Vitamine E. Men bepaalt immers de som van zowel natuurlijk (actief) als synthetisch (zeer weinig actief) gehalte. Het is daarom dat dierenartsen dikwijls problemen en klinische Vitamine E tekorten merken aan een paard, maar geen te lage bloed waarde vinden!!

Vitamine E is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep van natuurlijk voorkomende isomeren, 4 tocoferolen en 4 tocotrienolen; elk met hun specifieke gerelateerde eigenschappen. De meest bekende is RRR alpha tocoferol (D alpha tocoferol). Belangrijk is wel dat ook de andere isomeren nuttige biologische effecten hebben (met name gamma-tocoferol bij paarden) en dat het een voordeel is de ganse groep te supplementeren daar overdosering van slechts één vorm de opname van de andere vormen kan terugdringen. Meer info hier

Vitamine E zorgt ervoor dat spieren, zenuwen en vele interne processen bij het paard optimaal kunnen werken.

De meest bekende functie van Vitamine E is als anti-oxidant, namelijk het neutraliseren van het teveel aan schadelijke vrije radicalen, die celwanden, DNA en andere vitale structuren beschadigen. Een teveel aan vrije radicalen ontstaan bv. spontaan in de spieren van het paard gewoon tijdens beweging, en in toenemende mate tijdens intensieve training.

Ook zenuw- en immuun-cellen – m.a.w. cellen die veel energie verbruiken – worden door Vitamine E beschermd.

Bij tekorten aan Vitamine E bij paarden in training is de kans zeer groot dat spierpijn en een tragere recovery optreedt.

Neuromusculaire problemen, die onder meer gelinkt zijn met tekorten aan Vitamine E, kunnen leiden tot spiermassa-verlies, spierverkramping tijdens of juist na inspanning en zenuwproblemen. Voor meer nuttige info hierover klik je hier.

Vitamine E is verder ondermeer ook noodzakelijk voor een correcte spieropbouw.

In de meeste supplementen wordt omwille van kostprijsredenen enkel het synthetisch racemisch mengsel all-rac-tocoferol (DL alpha tocoferol; 3a700 zonder verdere toelichting) gebruikt, waarvan slechts een beperkt gedeelte biologisch actief is (in paard-plasma vindt men 60% à 70% minder terug dan met natuurlijk vitamine E; men mag aannemen dat wat activiteit in de cellen zelf betreft men eerder op minus 70 à 85% ligt).

Vitamine E is vetoplosbaar en wordt opgeslagen in lever en lichaam vetweefsel. Dus de hoeveelheid die niet onmiddellijk gebruikt wordt, kan worden opgeslagen voor gebruik later wanneer de hoeveelheid Vitamine E in het voedsel ontoereikend wordt.

De biologische beschikbaarheid van Vitamine E is ook afhankelijk van de fysische vorm waarin het wordt opgenomen. Vloeibare vormen, zoals in olie, en toepassen van gecoate vormen verhogen de beschikbaarheid. Op de foto ziet men de verschillen in fysische vorm tussen poedervormig Vitamine E dat in olie of water links en rechts op de foto gedurende 20 uur bij de lichaamstemperatuur van het paard wordt gehouden in vergelijking met VITA E GOLD in het midden. De poedervorm gaan niet in oplossing wat hun opname in het lichaam bemoeilijkt.

De Vitamine E groep komt ruim voor in vers, groen gras, maar de hoeveelheid verminderd als het gras rijpt en afsterft. Aandachtspunt: Ook in warme en erg droge zomers daalt het Vitamine E gehalte in gras aanzienlijk!

Bij de productie en stockage van ruwvoer(hooi,…) gaat verder nog 30 à 80 % verloren. Bij alfalfa bv. ging bij een studie 73% van de Vitamine E verloren na slechts 3 maand stockage.

Meestal is het Vitamine E in krachtvoer om kostprijsredenen synthetisch, heeft dus een lage biologische beschikbaarheid. Bovendien wordt het grotendeels in het krachtvoer zelf verbruikt om de oxidatie van de aanwezige vetten te verhinderen.

De basisbehoefte Vitamine E voor paarden in licht werk is minimaal 500 IE(Internationale Eenheden)/dag. Paarden in intensieve training hebben een hogere behoefte van 1.000  à 4.000 IE per dag.

In het geval van gezondheidsproblemen(allergie, tying up, metabolisch syndroom, insuline resistentie, hoefbevangenheid,…) zijn hoeveelheden van 5000 IE en meer aangewezen. Bij revalidatie na chirurgie, ziekte of stress 1500 à 5000 IE. Veel te hoge hoeveelheden ( >>10.000 IE) kunnen leiden tot interferentie met de opname van Vitamine A bij paarden op stal.

Vers groen gras bevat 5 à 15 IE Vitamine E per kg; als een paard van 500 kg in de meest productieve grasgroei-maanden enkel gras zou eten komen we aan een Vitamine E opname van 225 à 1000 IE/dag (Dit betekent wel dat elk paard in die periode 0,3 Ha ter beschikking heeft en dat het gras voldoende groeit). Wanneer echter bv. één derde van het ruwvoer uit hooi bestaat kan de dagelijkse opname snel zakken naar 150 à 850 IE of lager. Wanneer dan in de wintermaanden enkel hooi of voordroog wordt gevoerd en de in het paard gestockeerde Vitamine E is opgebruikt komen we snel tot Vitamine E tekorten zelfs als we enkel rekening houden met de basisbehoeften en is supplementering noodzakelijk.

Ook bij verhoogde behoeften (zie boven) is supplementering te allen tijde duidelijk aangewezen.

Bij regelmatige behoeften is VITA E GOLD het product bij uitstek; per 20 ml wordt 3 g natuurlijk Vitamine E alpha tocoferol (4750 IE) gedoseerd en 8 g natuurlijke Vitamine E alpha, beta, gamma en delta tocoferolen.

Bij acute behoeften is VITA E PLATINUM (1 Liter verpakking) aangewezen.

VITA E PLATINUM bevat naast alle ingrediënten van VITA E GOLD ook nog Vitamine E boosters en synergetische ingrediënten.

Als boosters zijn aanwezig: Een gistextract aangerijkt in Coenzyme Q10, Vitamine C-ester en water en vet-oplosbare druif-polyfenolen waardoor het natuurlijk Vitamine E gehalte geboost wordt tot een equivalent van 9.500 IE per 25 ml.

De werking van deze boosters is uitgebreid wetenschappelijk beschreven. Ze slagen erin, wanneer het Vitamine E zijn rol vervuld heeft en in een niet actieve vorm is omgezet, de molecule terug in de actieve vorm om te zetten.

En hierbij een kanttekening: sommige producenten voegen bij goedkoop en puur synthetisch Vitamine E ook boosters toe om op die manier hogere gehaltes te claimen, maar dat is alsof men op een oost-duitse Trabant nieuwe banden steekt en dan hoopt dat hij zal rijden als een F1-bolide.

 Verder bevat VITA E PLATINUM ook nog rijst fytosteryl-ferulaten waarvan een synergetische activiteit met Vitamine E werd aangetoond. En tenslotte ligt het tocotrienol gehalte (één  van de andere actieve vormen van natuurlijk Vitamine E) tienmaal hoger dan in VITA E GOLD.

Dit zijn vijf verschillende spieraandoeningen die terug te brengen zijn naar een tekort aan natuurlijk Vitamine E of waar Vitamine E een essentieel element van de behandeling is.

Vele van deze aandoeningen hebben katastofale gevolgen dus probeer ze te vermijden. Controleer op regelmatige tijdstippen het Vitamine E gehalte in het bloed: als het ruim binnen de grenzen ligt ben je veilig tenzij er klinische symptomen zijn. Lig je tegen de ondergrens en geef je krachtvoer, dan is er waarschijnlijk een tekort (de analyseprocedure maakt immers geen onderscheid tussen synthetisch en natuurlijk vitamine E).

Ook onder de ondergrens altijd supplementeren met  kwaliteitsvol natuurlijk Vitamine E supplement, bij voorkeur vloeibaar en in een vetmatrix.

Lees er hier meer over.

PPID  (ook Cushing genoemd) komt voor bij 20% van de iets oudere paarden.
De toegepaste medicatie heeft beperkingen. Extra natuurlijk Vitamine E is de eerste keuze zowel preventief als curatief .
Hier vind je meer info.

Naast VITA E GOLD is er ook VITA E PLATINUM. VITA E PLATINUM bevat naast alle ingrediënten van VITA E GOLD  ook nog Vitamine E boosters en synergetische ingrediënten.

Als boosters zijn aanwezig: Een gistextract aangerijkt in Co-enzyme Q10, Vitamine C-ester en water en vet-oplosbare druif-polyfenolen waardoor het natuurlijk Vitamine E gehalte geboost wordt tot een equivalent van 9.500 IE per 25 ml.

De werking van deze boosters is uitgebreid wetenschappelijk beschreven. Ze slagen erin, wanneer het Vitamine E zijn rol vervuld heeft en in een niet actieve vorm is omgezet, de molecule terug in de actieve vorm om te zetten.

En hierbij een kanttekening: sommige producenten voegen bij goedkoop en puur synthetisch Vitamine E ook boosters toe om op die manier hogere gehaltes te claimen, maar dat is alsof men op een oost-duitse Trabant nieuwe banden steekt en dan hoopt dat hij zal rijden als een F1-bolide.

 Verder bevat VITA E PLATINUM ook nog rijst fytosteryl-ferulaten waarvan een synergetische activiteit met Vitamine E werd aangetoond. En tenslotte ligt het tocotrienol gehalte (één  van de andere actieve vormen van natuurlijk Vitamine E) tienmaal hoger dan in VITA E GOLD .

Van de VITA E PLATINUM is ook een voordelige 5L verpakking beschikbaar bij aanvraag op info@goldmedics.com

Een voorraad Natuurlijke Vitamine E voor 1 jaar, te gebruiken elk jaar vanaf september indien voldaan is aan volgende 5 voorwaarden:

  1.  Het gaat maar over 1 paard
  2.  Je paard heeft in de lente onbeperkt weidegang met goed gras gehad
  3.  Je paard doet geen of enkel lichte arbeid
  4.  Je dierenarts vermoedt extern visueel (nog) geen Vitamine E tekort (een “normaal “ vitamine E gehalte in bloed is een slechte indicator voor tekorten als je krachtvoer geeft, want de synthetisch Vitamine E in krachtvoer wordt mee gemeten en geeft een foute indicatie over een normaal gehalte)
  5.  Je geeft aan je paard geen Power Gold of Combi Gold/Platinum van GoldMedics (want deze bevatten reeds een voldoende basishoeveelheid natuurlijk Vitamine E)

In het laatste geval is de voorraad Vitamine E in je paard waarschijnlijk in september opgebruikt en kom je in de gevarenzone.

Een gift van 10 ml VITA E GOLD per week is aangewezen te starten elk jaar vanaf september. Als je pas in januari start is het aangewezen eerst 2 weken te beginnen met 10 ml om de 2 dagen gevolgd door 10 ml per week. Start je in maart (en ziet je dierenarts visueel nog geen probleem) dan de eerste 4 weken 10 ml om de 2 dagen gevolgd door 10 ml per week. GoldMedics brengt hiervoor nu een prijsgunstige 250 ml verpakking van de VITA E GOLD op de markt (identieke samenstelling met de 1L verpakking). Met 250 ml help je je paard voor een gans jaar zijn Vitamine E op peil te houden en vermijd je problemen die gepaard gaan met Vitamine E tekorten.

Beschrijving

 
 • Vloeibare gemakkelijk toedienbare en bijzonder goed opneembare vormen van natuurlijk Vitamine E: RRR- alpha tocoferol (D alpha tocoferol); bevat ook alle andere tocoferolen van de Vitamine E groep.
 • Bevat veruit de hoogste concentratie aan natuurlijke vitamine E tocoferolen  (400 gram per liter= 40%!!) op de markt.
 • De eerste keuze van paard-gespecialiseerde dierenartsen; waarschijnlijk het efficiëntste Vitamine E-supplement op de markt.
 • Enkel verkrijgbaar via je dierenarts of op deze shop.
 • GoldMedics is een Team van 4 Dierenartsen en 2 Doctors in de Wetenschappen die zijn producten zelf concipieert, ontwikkelt, test, produceert en vermarkt.
 • "There is always a better way" Thomas Edison (1880; 1.400 octrooien). Dat vindt het GoldMedics Team ook en handelt daarom naar de laatste stand van de wetenschap.
Lees ook onze blog-pagina over de super resultaten met VITA E!

Persoonlijke ondersteuning of informatie nodig?

Bel ons: +32 495 59 65 31 of +32 475 490 760
Of e-mail ons (we reageren binnen de 12 uur 7/7)