Nadelen van farmaceutica

NSAID’s

Het is altijd verschrikkelijk voor paardenliefhebbers om vast te stellen dat een paard koliek, kreupel of pijn heeft. Snel worden dan NSAID‘s (niet-steroidale synthetische ontstekingstemmers) gegeven, zoals phenylbutazone (Bute), meloxicam, ibuprofen, diclofenac, naproxen en etofamaat). Deze producten zijn efficiënt, maar hun neveneffecten zijn erg nefast.

NSAID’s inhiberen het enzyme cyclo-oxygenase dat in 2 vormen voorkomt: COX-1 dat vele processen in het lichaam reguleert zoals bv. het maagslijmvlies en COX-2 dat het lichaam produceert al reactie op ontstekingen.

Intraveneuze toediening van NSAID’s zelf is al niet zonder risico op bloedklonter in de halsader, wat niet het geval is bij orale toediening.

Maagzweren zijn een veel voorkomend neveneffect van NSAID’s, maar ook zweren op lippen, mondholte en tong komen voor. Paarden vertonen daardoor  koliek-symptomen na eten, of weigeren voeding.

Zweren kunnen ook optreden in de dikke darm, resulterend in eiwit-verlies. Deze zweren kunnen ook klinische koliek-tekenen vertonen met diarree. Rechts dorsale koliek geeft overlevingskansen lager dan 50%.

In een recent gepubliceerde Europese studie wordt aangetoond dat er al na 4 dagen gebruik van NSAID’s  verandering in de darmwand optreden met risico op koliek.

NSAID’s kunnen ook nierschade veroorzaken door het reduceren van de bloed en zuurstof toevoer wat tot afsterven van delen van de nier kan leiden. Een teken hiervan is frequenter urineren.

En last but not least NSAID’s hebben zeer nefaste invloed op het microbioom (voor meer info, klik hier)

ANTIBIOTICA

Antibiotica kunnen voor veel paarden levensreddend zijn, ofwel om een ​​huidige infectie (bijv. Gewricht, zacht weefsel) te behandelen of om infectie voorafgaand aan een operatie te voorkomen. Die antibiotica verstoren echter de normale, gezonde populatie micro-organismen die het darmmicrobioom vormen. Die geïnduceerde dysbiose (microbiële onbalans) resulteert in antibiotica-geassocieerde diarree die mogelijk net zo, of zelfs meer, levensbedreigend kan zijn dan de oorspronkelijke infectie.  De bacteriën die worden verstoord, hebben allemaal belangrijke biologische functies die, als ze worden onderbroken, ziekten kunnen veroorzaken. Verder kan de diarree niet alleen ontstaan ​​bij het begin van de toediening van antibiotica, maar ook wanneer de medicatie wordt stopgezet. Om duidelijker vast te stellen welke bacterie antibiotische therapie verstoort, vergeleken een groep onderzoekers gegevens van paarden die met antibiotica werden behandeld en diarree ontwikkelden met paarden die dezelfde antibiotica kregen die geen diarree kregen. Als controlegroep namen ze ook gegevens op van gezonde, niet-opgenomen paarden zonder antibioticum of ontstekingsremmend medicijn. Het team verzamelde en analyseerde natuurlijk geëlimineerde fecale monsters op bacteriële samenstelling en overvloed. Wat ze vonden: Met antibiotica behandelde paarden hebben significant minder diversiteit (minder bacteriesoorten) dan gezonde controles, en er zijn belangrijke verschillen in het type bacteriën in de fecale monsters. Paarden in de antibiotica-groep hadden bijvoorbeeld een afname van Verrucomicrobia; een specifieke bacteriefamilie die een belangrijke rol speelt bij de vorming van de barrière tussen de inhoud van het lumen van de dikke darm en de binnenwand van de darm. Deze laag herbergt veel “goede” bacteriën die infectie veroorzakende bacteriën bestrijden, zoals Salmonella spp. Als deze laag en de bijbehorende goede bacteriën worden verstoord, kunnen de pathogene (ziekteverwekkende) bacteriën diarree veroorzaken. Deze bevinding toont een mogelijk mechanisme waardoor  antibiotica colitis (ontsteking van de dikke darm) bij paarden induceren. Deze informatie is vooral belangrijk gezien het feit dat tussen de 22-94% van de paarden in een ziekenhuisomgeving ernstige diarree kunnen ontwikkelen, resulterend in sterftecijfers tot wel 50%. Daarom raadt Goldmedics sterk aan paarden voor en tijdens de behandeling met antibiotica te ondersteunen met prebiotica zoals in COMBI PLATINUM !Combi

Het gebruik van antibiotica heeft dus een onmiddellijk en onherroepelijk destructief effect op het darmmicrobioom met ook negatieve gevolgen op het immuunsysteem, en ook met zaken als overgewicht, allergieën, hart- en vaatziekten, en zelfs met gedrag. (voor meer info, klik hier)

NATUURLIJKE ALTERNATIEVEN

Wetenschappelijk onderzoek heeft meermaals aangetoond dat sommige natuurlijke ingrediënten even goed of soms beter scoren dan bepaalde farmaca zonder deze schadelijke neveneffecten.

Enkele voorbeelden:

In een studie op mensen met actieve reumatoïde artritis werd curcumine vergeleken met diclofenac.
Curcumine was efficiënter dan diclofenac met minder nevenwerking.

Double blind cross-over study van curcumin in vergelijking met fenylbutazone. Beide producten verbeterden stijfheid, stap-efficiëntie en gewrichtszwelling met minder nevenwerking voor curcumine.

Mengsel van Boswellia en Elaeagnus in vergelijking met ibuprofen in double blind studie op mensen met knie osteoartritis: Gelijkaardige vermindering van pijn en verbetering van functie; minder nevenwerking voor de plant-producten.