MSM, een ontstekingsremmer die in de natuur ontstaat.

 

 

MSM (methyl-sulfonyl-methaan), een natuurlijke zwavelverbinding,  is één van de meest gebruikte ingrediënten in supplementen voor mens, paard en hond.

FLEX

De zwavelcyclus in de natuur begint in de oceaan, waar plankton zwavelverbindingen vrijgeeft. Deze zouten worden in de oceaan omgezet in de zeer vluchtige stof DMS dat uit het water ontsnapt als een gas dat naar de bovenste atmosfeer stijgt. Blootgesteld aan ozon en hoogenergetisch ultraviolet licht wordt het dan omgezet in MSM en komt in regenwater terug naar de oppervlakte van de aarde. Planten, waaronder fruit, groenten en granen, nemen het vervolgens op in hun wortelsystemen en concentreren het. Ook wordt MSM gebruikt door bodembacteriën zoals Pseudomonas putida, om de bodemgesteldheid te verbeteren. Door het proces van plantenmetabolisme wordt het MSM uiteindelijk gemineraliseerd en terug getransporteerd naar de oceaan en begint de zwavelcyclus opnieuw.

FLEX HondMSM komt van nature voor in het lichaam. Het komt voor in het bloed en in andere organen en is aangetroffen in  urine. Het niveau van MSM in de bloedsomloop is ongeveer 0,2 delen per miljoen. Experimenten hebben aangetoond dat na inname de zwavel in MSM helpt bij het vormen van de essentiële aminozuren methionine en cysteïne.

Meerdere onderzoeken bij mensen en dieren geven aan dat supplementering van MSM oxidatieve stress en ontsteking kan verminderen. In een studie bij mensen is aangetoond dat MSM de spieren beschermt tegen schade door de hoeveelheid schade door oxidatieve stress die wordt veroorzaakt door inspanning te verminderen. In een andere studie was de totale antioxidant-capaciteit significant verhoogd na inname van MSM. Dierstudies wijzen op een leverbeschermend effect van MSM tegen verschillende toxines. Diermodellen van experimentele colitis wijzen ook op een beschermend effect.

Twee studies met methylsulfonylmethaan bij osteoartritis (OA) concludeerden een significante verbetering van kniepijn in vergelijking met vergelijkende behandelingen.

Eén daarvan was een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie met 49 deelnemers die 12 weken lang driemaal daags 1,125 g MSM of placebo kregen. De resultaten lieten een significante afname zien van het fysieke functioneren van WOMAC en de totale WOMAC-scores, evenals een verbetering van de VAS-pijnscores. De tweede gebruikte gedurende 26 weken 6,0 g / dag versus placebo. WOMAC-resultaten lieten significante verbeteringen zien op alle gebieden voor de MSM-groep. Gelijktijdige verbeteringen werden ook opgemerkt in stijfheid en zwelling.

Een Scandinavische studie op 24 springpaarden in competitie toonde dat de competitie schadelijke effecten veroorzaakt die aanleiding gaven tot oxidatieve schade en verhoging van pro-inflammatoire molecules. MSM had hier op een duidelijk milderend effect. Als zwavelverbinding helpt MSM ook de hoef- en nagelkwaliteit te verbeteren.

Bovendien verminderde MSM-suppletie bij OA-muizen significant de degeneratie van het kraakbeenoppervlak. In feite werden de beschermende effecten van MSM al in 1991 waargenomen, toen men de verminderde degeneratie van het kniegewricht bij muizen met artritis vast stelde.
Door de bovengenoemde verbeteringen in het behoud van ontsteking en kraakbeen, is het niet verassend dat men ook gunstige veranderingen in de algehele fysieke functie vaststelt. In studies met osteoartritische populaties die dagelijks MSM kregen, werden significante verbeteringen in fysiek functioneren waargenomen.
Proefpersonen met lage rugpijn die conventionele fysiotherapie ondergingen met suppletie van een glucosamine-complex dat MSM bevat, rapporteerden een verbetering in hun kwaliteit van leven.Combi