Wat bepaalt plaats in sociale rangorde van veulens?

Wat speelt er voor een veulen nu een belangrijkere rol voor zijn toekomstige plaats in de sociale hiërarchie: de plaats die zijn moeder bekleedt of zijn geboortetijdstip (vroeger of later op het jaar)?

Ik hoor U al antwoorden: dezelfde plaats in de rangorde als zijn moeder….  Want dominante merries zullen de veulens van lager gerangschikte merries wegjagen en helpen zelfs hun eigen veulens bij conflicten met andere veulens, dus is het logisch dat die veulens hun gedrag overnemen, niet? En veulens, die vroeg op het jaar geboren worden, hebben minder vers gras, meer last van de koude, …

Maar de wetenschappers van het Animal Science’s Department of Ethology, van de Praagse Universiteit kwamen tot andere bevindingen! 

Zij volgden 66 Kladruber’s veulens in 8 kuddes. De veulens werden op het einde van het eerste jaar gespeend (op een ouderdom van 4 à 7 maand) en nog gedurende 2 jaar verder opgevolgd. 

Conclusie: Vroeger geboren veulens staan hoger in rang, zelfs als bijna 3 jarigen.

Vroege veulens zijn groter en sterker dan de latere en kunnen dus gemakkelijker conflicten winnen. Ze hebben ook meer tijd gehad om sociale verworvenheden te verwerven en te leren van hun ervaringen. Ze zijn ook ouder bij het spenen en verwerken beter die stress. 

Later geboren veulens komen in een reeds gevormde sociale groep en hebben moeilijker om hun plaats te vinden. 

De onderzoekers voegen er wel aan toe dat het niet onmogelijk is dat de situatie verschillend zou zijn indien de veulens enkele maanden later zouden gespeend worden!