Zelfs de meeste sportpaarden hebben geen krachtvoer nodig….

Onlangs was er een symposium voor paardendierenartsen aan de Gentse Universiteit met als thema “voeding van sportpaarden”.

Voornaamste vaststellingen en conclusies:

. Een paard mag maar maximaal 6 à 8 uur zonder voeding staan; dit is gemakkelijk te realiseren met weidegang en hooi/voordroog.
. Paarden zijn bewegingsdieren en daarom is het trainen voor en rijden van wedstrijden voor hen niet bijzonder zwaar.
. Slechts in de 2 hoogste arbeidsklassen van sportpaarden is het bijvoederen van het ruwvoer met krachtvoer gewenst; dit is bij zwaar tot zeer zwaar beoefenen van ondermeer eventing, draf- en rensport op internationaal niveau. Met andere woorden de meeste sportpaarden vallen hier niet onder en uiteraard zeker de vrije-tijds paarden niet!!
. Hoe zwaarder het werk, hoe beter de kwaliteit van het hooi/voordroog moet zijn.
. Voor alle andere paarden isruwvoer gecomplementeerd met een goed vitamine/mineralen complexde enige juiste keuze.
. Met een goed vitamine/mineralen complex supplementeren is noodzakelijk want anders heb je tekorten (zelfs met krachtvoer blijft het probleem)

Ik ben dik tevreden dat men nu ook voor sportpaarden tot betere inzichten komt!