Vitamine E; een bijzonder Vitamine. Dit moet je weten!

Key message: Vitamine E is onontbeerlijk voor bijna alle orgaanfuncties met een sterkere behoefte bij intens werk. Het normale voedingspatroon vertoont tekorten. Supplementering is meestal een must.

In het paard-productgamma van GOLDMEDICS:Power Gold, Combi Gold, Combi Platinum,Muscle Lactafree enBoosterwordt Vitamine E aangewend. Een goede gelegenheid om eens aan één van de partners van GOLDMEDICS te vragen wat meer uitleg te geven:

“””Vitamine E zorgt ervoor dat spieren, zenuwen en vele interne processen bij het paard optimaal kunnen werken.

De meest bekende functie van Vitamine E is als anti-oxidant, namelijk het neutraliseren van het teveel aan schadelijke vrije radicalen, die celwanden, DNA en andere vitale structuren beschadigen. Een teveel aan vrije radicalen ontstaat bv. spontaan in de spieren van het paard gewoon tijdens beweging, en in toenemende mate tijdens intensieve training.

Ook zenuw- en immuun-cellen – m.a.w. cellen die veel energie verbruiken – worden door Vitamine E beschermd.

Bij tekorten aan Vitamine E bij paarden in training is de kans zeer groot dat spierpijn en een tragere recovery optreedt.

Neuromusculaire aandoeningen, waarvoor ook een verband met een Vitamine E tekort werd aangetoond, zijn: Equine Motoneuron Disease (EMD): paarden verliezen spiermassa wat tot dood kan leiden; Degeneratieve Myeloencephalopathy: aantasting van zenuwen wat speciaal bij jonge paarden leidt tot o.a. ataxie; Witspier ziekte: degeneratie van skeletspieren; Tying up: spierverkramping tijdens of juist na inspanning.

Vitamine E is verder ondermeer ook noodzakelijk voor een correcte spieropbouw, daarom is het ook aanwezig in Power Gold.

Vitamine E is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep van 8 natuurlijk voorkomende isomeren, 4 tocoferolen en 4 tocotrienolen; elk met hun specifieke gerelateerde eigenschappen. De meest bekende is RRR alpha tocoferol (D alpha tocoferol). Belangrijk is wel dat ook de andere isomeren nuttige biologische effecten hebben en dat het een voordeel is de ganse groep te supplementeren daar overdosering van slechts één vorm de opname van de andere vormen kan terugdringen.

In de meeste supplementen wordt omwille van kostprijsredenen enkel het synthetisch racemisch mengsel all-rac-tocoferol (DL alpha tocoferol) gebruikt, waarvan slechts een beperkt gedeelte biologisch actief is.

Vitamine E is vetoplosbaar en wordt opgeslagen in lever en lichaam vetweefsel. Dus de hoeveelheid die niet onmiddellijk gebruikt wordt, kan worden opgeslagen voor gebruik later wanneer de hoeveelheid Vitamine E in het voedsel ontoereikend wordt.

De biologische beschikbaarheid van Vitamine E is ook afhankelijk van de fysische vorm waarin het wordt opgenomen. Vloeibare vormen, zoals in olie, en toepassen van gecoate vormen verhogen de beschikbaarheid. Dit is de benadering in de supplementen van GOLDMEDICS.

De Vitamine E groep komt ruim voor in vers, groen gras, maar de hoeveelheid verminderd als het gras rijpt en afsterft.

Bij de productie en stockage van hooi gaat verder nog 30 à 80 % verloren. Bij alfalfa bv. ging bij een studie 73% van de Vitamine E verloren na slechts 3 maand stockage.

Wat zijn de Vitamine E behoefte van het paard?

De basisbehoefte Vitamine E voor paarden in licht werk is minimaal 500 IE (Internationale Eenheden)/dag. Paarden in intensieve training hebbeneen hogere basisbehoefte van 1000 IE per dag.

In het geval van gezondheidsproblemen (allergie, tying up, metabolisch syndroom, insuline resistentie, hoefbevangenheid,…) zijn hoeveelheden van 5000 IE aangewezen. Bij revalidatie na chirurgie, ziekte of stress 1500 à 5000 IE.

Te hoge hoeveelheden (10.000 IE) kunnen leiden tot interferentie met de opname van Vitamine A bij paarden op stal.

Vers groen gras bevat 5 à 15 IE Vitamine E per kg; als een paard van 500 kg in de productieve grasgroei-maanden enkel gras zou eten komen we aan een Vitamine E opname van 225 à 1000 IE/dag (Dit betekent wel dat elk paard in die periode 0,3 Ha ter beschikking heeft en dat het gras voldoende groeit). Wanneer echter bv. één derde van het ruwvoer uit hooi bestaat kan de dagelijkse opname snel zakken naar 150 à 850 IE of lager. Wanneer dan in de wintermaanden enkel hooi of voordroog wordt gevoerd en de in het paard gestockeerde Vitamine E is opgebruikt komen we snel tot Vitamine E tekorten zelfs als we enkel rekening houden met de basisbehoeften en is supplementering noodzakelijk.

Ook bij verhoogde behoeften (zie boven) is supplementering te allen tijde duidelijk aangewezen.

Bij GOLDMEDICS wordt Vitamine E aangewend inPower Gold, Combi Gold, Combi Platinum, Muscle Lactafree enBooster. Voor elke toepassing wordt het natuurlijkVitamine E type gekozen met de beste biologische beschikbaarheid.

Qua concentratie wordt bovendien bij Combi GoldenCombi Platinum rekening gehouden met het feit dat dit producten zijn voor permanent gebruik elke dag, en die eventueel nog gecombineerd worden met krachtvoer. De basisbehoeften aan Vitamine E worden gedekt voor paarden in licht tot zwaar werk.

Bij Power Gold, een product voor spieropbouw ondersteuning, wordt gekozen voor sterk aangerijkte plantaardige oliën, die de ganse Vitamine E groep bevatten. Power Goldbevat bovendien ook nog co-enzyme Q10 dat in staat is in het lichaam verbruikte Vitamine E te regenereren. De concentratie ligt hier merkelijk hoger. Dit laatste is ook het geval bij Muscle Lactafree en Booster, producten toegepast bij wedstrijden. “”””

Voor meer info over Power Gold, Combi Gold, Combi Platinum, Muscle Lactafree en Booster  contacteer ons of ga naar www.goldmedics.com